För mer information och visning av fastigheten kontakta Agneta

E-mail:farfarmen@hotmail.com

Mobil: +467021597371975 000kr
Övrigt

På gården finns ett antal äldre timringar och en stor hundgård.

För den som köper gårdsskiftet finns det möjlighet att även köpa ett skogsskifte med 70ha produktiv skog.

Miscellaneous

There are also several older out houses on the farm, the grannary, the old stable as well as a large dog kennel.

Veta mer om området/know more about the area

Kalix kommun

Heart of Lapland